{"TITLE":"Gizlilik ve G\u00fcvenlik","CONTENT":"

K\u0130\u015e\u0130SEL B\u0130LG\u0130LER\u0130N\u0130Z\u0130N G\u0130ZL\u0130L\u0130\u011e\u0130 VE G\u00dcVENL\u0130\u011e\u0130<\/strong><\/strong><\/p>\n

Sitemize \u00fcye olmak i\u00e7in girmi\u015f oldu\u011funuz t\u00fcm bilgiler,\u00a0 3. parti firma veya ki\u015filerle payla\u015f\u0131lmayacakt\u0131r.<\/p>\n

Sitemiz ileti\u015fim formlar\u0131ndan girmi\u015f oldu\u011funuz t\u00fcm bilgiler,\u00a0 3. parti firma veya ki\u015filerle payla\u015f\u0131lmayacakt\u0131r.<\/p>\n

Sitemiz baz\u0131 d\u00f6nemlerde m\u00fc\u015fterilerine ve \u00fcyelerine kampanya bilgileri, yeni \u00fcr\u00fcnler hakk\u0131nda bilgiler, promosyon bilgileri g\u00f6nderebilir. \u00dcyelerimiz bu gibi bilgileri al\u0131p almama konusunda her t\u00fcrl\u00fc se\u00e7imi \u00fcye olurken yapabilir ve sonras\u0131nda \u00fcye giri\u015fi yapt\u0131ktan sonra hesap bilgileri b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden bu se\u00e7im de\u011fi\u015ftirilebilmektedir.<\/p>\n

\u00dcye olurken verdi\u011finiz t\u00fcm bilgilere sadece siz ula\u015fabilir ve siz de\u011fi\u015ftirebilirsiniz. \u00dcye giri\u015f bilgilerinizi g\u00fcvenli korudu\u011funuz takdirde ba\u015fkalar\u0131n\u0131n sizinle ilgili bilgilere ula\u015fmas\u0131 ve bunlar\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir.\u00a0<\/p>","PARENT_ID":"0"}